Ανακοινώσεις

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., πρϋπολογισμού 68.623,75 πλέον Φ.Π.Α. .

    Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ – άρθρο 88 του ν. 4611

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, προϋπολογισμού 5.080,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την διαχείριση των επίκινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Σχετικά με την διακήρυξη 2η /2021 που αφορά την προμήθεια Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Επισυνάπτεται η διευκρίνιση με ΑΔΑ.Διευκρίνιση pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 1...

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόλυτη ετοιμότητα το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας για την κακοκαιρία

Προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία είναι τα παραρτήματα και οι δομές του Κέντρου Κοινωνικής Π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασιών «Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.721,00 πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  εργασιών «Ετή...

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2020

Εκκινεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για την υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 1/2020 Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚΜ Λ...

Διαβάστε περισσότερα