Απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. για την κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς.

Απόφαση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔ.Ο.Χ. για την κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ – Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...