Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 291.598,38€ πλέον Φ.Π.Α..

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 291.598,38€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων  προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του   Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ  :  

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Β΄

1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ)

2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

ΠΕΤΡΕΛΑΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...