Χρόνια Πολλά Θεσσαλονίκη!

Χρόνια Πολλά Θεσσαλονίκη!


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...