Προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στο όνομα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στο όνομα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Σε γνώση της υπηρεσίας μας  περιήλθαν πληροφορίες ότι διάφοροι επιτήδειοι, συγκεντρώνουν χρηματικά ποσά  λέγοντας ότι θα δοθούν για τους περιθαλπόμενους των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία των συνανθρώπων μας για τους ανθρώπους που διαβιούν σε ιδρύματα, ζητούν χρηματική βοήθεια για ίδιον όφελος από ανυποψίαστους πολίτες. 

Από τη Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. γνωστοποιείται ότι δεν παρέχει σε κανέναν εξουσιοδότηση για συγκέντρωση χρημάτων, και ότι ο Φορέας  μας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και καλύπτει όλες τις ανάγκες των περιθαλπομένων των παραρτημάτων του από ιδία έσοδα και μέσω χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Δωρεές από ενδιαφερόμενους γίνονται προς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω Τραπέζης  ή μέσω των συλλόγων:  Σύλλογος Φίλων του Θ.Χ.Π.  Ο Άγιος Παντελεήμων «Είμαι Εδώ» και  του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων Άγιος Δημήτριος», το σωματείο Γονέων & Κηδεμόνων  Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Φίλων Οίκου Ευγηρίας Κιλκίς,  οι οποίοι  δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου του Φορέα.


Η Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 


Ιωάννα Κοσμοπούλου

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...