Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»

Το ΠΑΑΠΑΘ «Ο Άγιος Δημήτριος» βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από το 1973 ως δομή κλειστής περίθαλψης παιδιών με νοητική αναπηρία και κινητικές δυσκολίες ή πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας 2,5 και άνω. Σκοπός του παραρτήματος είναι η παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης , απασχόλησης καθώς και λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.

Παρέχονται υπηρεσίες θεραπευτικών προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών τους. Επιπλέον λειτουργούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, Εθελοντισμού, Άθλησης, Ευαισθητοποίησης της Κοινότητας, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και Επιμόρφωσης Προσωπικού.

Η πορεία αποϊδρυματοποίησης του Παραρτήματος είναι μία πολυετής διαδρομή που ξεκινάει από το 2001 με τη δημιουργία προστατευμένων κατοικιών και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Παρέχονται υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης (προσομοιωμένες κατοικίες – προστατευμένες κατοικίες, κατοικίες στην κοινότητα) και υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης (Κέντρο Ημέρας και Φιλοξενείο).


Διεύθυνση: Τζων Κένεντι 62, Τ.Κ. 555 35, τηλ. 2313 320 100.  

" target="_blank">