Διαγωνισμοί

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης, προϋπολοιγισμού 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6484/4.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6484/4.11.2021 ΑΝΑΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες χημικού μηχανικού καθαρισμού των ατμολεβητών του παραρτήματος "Άγιος Παντελέημων", προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η/2021                          &...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας προϋπολογισμού 850.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παρ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 164.350,55 € πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι.

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη, παρέχεται η διευκρίνιση ότι στη σελίδα 6 της διακήρυξης 24/2021 υπό τον τίτ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού και διαφόρων οικοδομικών εργασιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, γ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι προϋπολογισμού 215.277,05 πλέον Φ.Π.Α.

Δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδε...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 201.246,83€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κενρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κα...

Διαβάστε περισσότερα