Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κέντρου, προϋπολογισμού 16.035,48 πλέον ΦΠΑ 24% και 3.700,00 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων και την ανανέωση αδειών.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες αποψίλωσης-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης στην κατασκήνωση Αθηνά, προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΚάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για «Εργασίες αποψίλωσ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας συνολικού προϋπολογισμού 8.834,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ν...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προυπολογισμού 21.880,00€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΠρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών  της συντήρησης ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 159.735,25€ πλέον ΦΠΑ.

Διακήρυξη.pdf | Διακήρυξη.docΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Προκήρυξη.pdfΓνωστοποιείται η δημοσίευση της Προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19

Πράξη Προέδρου.pdf | Κωδικός 101.pdf | Κωδικοί 102 & 104.pdf | Κωδικοί 103 &...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος προϋπολογισμού 28.400€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οικ.263/8.1.2024 - ΣΟΧ 1/2024 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ολόκλ...

Διαβάστε περισσότερα