Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων συνολικού προϋπολογισμού 27.450€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ  απευθύνει πρόσκλησή ενδιαφέροντος σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΑνάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων ...

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπόμενων του Κέντρου.

Πράξη Προέδρου σχετικά με την ματαίωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 1/2023 και την επανάληψη της διενέργεια με...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών "Λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού του Παρ. Άγιος Παντελεήμων" συνολικού προϋπολογισμού, 22.807,44€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ σύμφωνα με   το αρ. 50 & το αρ. 53 του Ν.4782/2021, καλεί, τις  ιδιωτικές ε...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών συνολικού προϋπολογισμού 6.119,40€.

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, προς κάθε ενδιαφερόμενο  του είδους,  να κατα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων προϋπολογισμού 27.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στις περιοχ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με βάσει τον προσωρινού πίνακα προσληπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (αριθμ. πρωτ. 5656/2022) ανακοίνωσης του ΚΚΠΠΚΜ

Απόφαση Διοικητικού Συμβούλιου.pdfTο Δ.Σ. αποφασίζει α) την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού - με συμβάσεις ΙΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προϋπολογισμού 1.160.640€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αρι...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας Ειδών Διατροφής συνολικού προϋπολογισμού 371.978,36€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με ...

Διαβάστε περισσότερα