Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη 54630

Email:
Grammateia.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνο:
2313 022631