Αναδοχή-Υιοθεσία

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει με την οικογένεια του. Εάν, όμως, αυτή η συνθήκη δεν μπορεί να ισχύει και εφόσον το παιδί εκτίθεται σε κινδύνους, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους να αναζητηθεί ένα άλλο περιβάλλον, κατά προτίμηση μια εναλλακτική οικογένεια,που θα εξασφαλίσει στο παιδί την ομαλή ανάπτυξή του, εξυπηρετώντας το συμφέρον του και ενισχύοντας τη ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία. Οι θεσμοί της υιοθεσίας και της αναδοχής αποτελούν τις βασικές μορφές εναλλακτικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους, ωστόσο διέπονται από σημαντικές διαφορές:

Υιοθεσία
Υιοθεσία είναι η νομική πράξη με την οποία ένα παιδί αποκτά ως προς τηθετή του οικογένεια την ίδια νομική σχέση που έχει κάθε παιδί με τη βιολογική του οικογένεια. Πρόκειται για τη κατασκευή μιας κοινωνικής συγγένειας. Όταν ένα παιδί υιοθετείται κάθε νομικός και φυσικός δεσμός με τηβιολογική του οικογένεια αποκόπτεται, το παιδί αποκτά το οικογενειακό επώνυμο της θετής οικογένειας, έχει κληρονομικά δικαιώματα, ενώ τη γονική μέριμνα την ασκούν οι θετοί γονείς. Για να υπάρξει υιοθεσία απαιτείται δικαστική απόφαση που λαμβάνεται μετά από αίτηση των θετών γονέων, αν το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Απαιτείται συναίνεση των φυσικών γονέων αν υπάρχουνή αναπλήρωση της συναίνεσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Μετά την ενηλικίωσή του το παιδί δικαιούται, εάν το επιθυμεί, να αναζητήσει τηφυσική του οικογένειακαι οι αρχές υποχρεούνται να το βοηθήσουν σε αυτήν του τη βούληση.


Ανάδοχη φροντίδα
Όταν ένα παιδί δεν είναι δυνατόν να ζει στην οικογένεια του για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναζητείται μια ανάδοχη οικογένεια που θα διασφαλίσει την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού σε οικογενειακό περιβάλλον και την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας. Αν κατάλληλοι συγγενείς είναι διαθέσιμοι, είναι προτιμότερο να γίνουν αυτοί ανάδοχοι. Η σχέση του παιδιού με την οικογένεια του διατηρείται και η επιστροφή σε αυτήν είναι ο στόχος, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του. Το παιδί διατηρεί το αρχικό του επώνυμο, ενώ τη γονική μέριμνα μπορεί να έχουν - κατά περίπτωση - οι γονείς, οι ανάδοχοι γονείς ή οι φορείς παιδικής προστασίας που φιλοξενείται το παιδί.

 • Βραχυχρόνια: Στόχος είναι η αμοιβαία ανακούφιση παιδιού και οικογένειας. Η προοπτική του παιδιού είναι να επιστρέψει στην οικογένεια του, μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους την αποχωρίστηκε.
 • Επείγουσα: Όταν ένα ξαφνικό γεγονός επιβάλλει την άμεση απομάκρυνση του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον.
 • Μακροχρόνια: Αφορά παιδιά που δεν προβλέπεται να επιστρέψουν σύντομα στην οικογένειά τους. Μπορεί μερικές φορές να εξελιχθεί σε υιοθεσία, υπό προϋποθέσεις.
 • Επαγγελματική: Όταν η φιλοξενία πρέπει να συνδυαστεί με θεραπεία. Αφορά ειδικούς επιστήμονες συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που ασκούν την αναδοχή επαγγελματικά.

Βάσει του Νόμου 4538/2018 περί υιοθεσίας και αναδοχής, έχουν διαμορφωθεί Εθνικά Μητρώα, τα οποία τηρούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 1. Μητρώο Ανηλίκων – προς υιοθεσία & αναδοχή
 2. Μητρώο ΑναδόχωνΓονέων
 3. Μητρώο Θετών Γονέων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ/ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

 • Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα δημογραφικά στοιχεία των αιτούντων και στην οποία αναφέρεται τεκμηριωμένα ο λόγος που κατατίθεται η αίτηση
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων όλων των συνοικούντων
 • Εκκαθαριστικά ΤΑΧΙS των τριών (3) τελευταίων ετών
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος που να πιστοποιεί σωματική και ψυχική υγεία
 • Πιστοποιητικά περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
 • Πιστοποιητικό γενικής εκκρεμοδικίας από την αρμόδια τοπική Εισαγγελική Αρχή, από την οποία προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνησης παιδιών, καθώς και για όσα προβλέπονται από τη Νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων
 • Πιστοποιητικό ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα
 • Ποινικό Μητρώο για όλους τους συνοικούντες - αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι: «Αποδέχομαι τους όρους χρήσης, συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, η δήλωση των στοιχείων μου επέχει θέση υπ. Δήλωσης του ν. 15899/86»Μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες και να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα Anynet, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 • www.anynet.gr
 • Νόμος 4538/2018 περί Υιοθεσίας και Αναδοχής

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απαρτίζεται από επιστημονική ομάδα, η οποία διενεργεί κοινωνικές έρευνες καταλληλόλητας για υποψήφιους αναδόχους και θετούς γονείς.

Για την επικοινωνία σας μπορείτε να καλείτε στον Συμβουλευτικό Σταθμό, Νικολάου Κουφουκλη 2, τηλ. 2310 265 810.