Παραρτήματα

Δικαιολογητικά εισαγωγής για τα παραρτήματα :

  1. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος»
  2. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία «ΙΑΑ»
  3. Παράρτημα «Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών».
  4. Παράρτημα «Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σιδηροκάστρου».

Δικαιολογητικά Εισαγωγής Αίτηση Εισαγωγής

Δικαιολογητικά εισαγωγής για τα παραρτήματα :

  1. Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»
  2. Παράρτημα «Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς»

Δικαιολογητικά Εισαγωγής Αίτηση Εισαγωγής