Παράρτημα «Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς»

Ο Οίκος Ευγηρίας & Θ.Χ.Π. Κιλκίς βρίσκεται στην πόλη του Κιλκίς, συστήθηκε με το ΠΔ 324/3-9-83 και λειτουργεί ως δομή κλειστής φροντίδας και εισάγονται άτομα ηλικίας από 65 ετών και άνω, καθώς επίσης και άτομα Χρονίως Πασχόντων από 18 ετών και άνω.

Στη Μονάδα μας σήμερα φιλοξενούμε σαράντα (40) άτομα, στα οποία παρέχουμε υγιεινή στέγη , διατροφή, ένδυση , ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και νοσηλεία . Επίσης με την εφαρμογή διαφόρων ψυχαγωγικών προγραμμάτων επιδιώκουμε την ψυχική τόνωση και κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπόμενων.

Το έτος 2003 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το έργο «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». Η μελέτη ολοκληρώθηκε το έτος 2005 και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2006 σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και η ολοκλήρωση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς Τ.Κ. 61 100, τηλ. 23410 22 294.

" target="_blank">