Παράρτημα «Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σιδηροκάστρου».

 Το Παράρτημα (πρώην ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου) είναι μία δομή κλειστής φροντίδας στην οποία παρέχεται περίθαλψη και φροντίδα σε άτομα που έχουν πολλαπλές αναπηρίες είτε εκ γενετής, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο. Παρέχονται υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και θεραπευτικά προγράμματα Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.


Διεύθυνση: Άγιος Νεκτάριος Σιδηρόκαστρο, Τ.Κ. 62 300, τηλ. 23233 50 322.

" target="_blank">