Νέα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος προϋπολογισμού 28.400€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οικ.263/8.1.2024 - ΣΟΧ 1/2024 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. οι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έκτακτου επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού Covid-19

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ολόκλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής προϋπολογισμού 22.899,95 πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κας Σοφίας Ζαχαράκης στο ΠΑΑΠΑΘ «Ο Άγιος Δημήτριος».

Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση των δομών πρόνοιας από ένα νεοσύστατο υπουργείο, αλλά και οι...

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή Βασιλόπιτας στο Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμονας»

Με την παρουσία στελεχών, εργαζομένων και περιθαλπόμενων, αλλά και εκπρόσωπους φορέων, έκοψε, την Τετάρτη 31...

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικοθεραπεία στην Κοινότητα»

Η Μονάδα Αυτόνομης Διαβίωσης και τα προστατευόμενα διαμερίσματα του ΚΚΠΚΜ συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Μουσικοθε...

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της Προέδρου στην εκδήλωση «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη»

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Δρ. Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου, με αφορ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης καυστήρων αερίου & πετρελαίου του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, προϋπολογισμού 5.324,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα