Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας & τοποθέτησης (13) προκατασκευασμένων οικίσκων στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 188.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθει...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυά

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στην κατασκήνωση ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 922/2023 - ΣΜΕ 1/2023

Αναρτώνται σημέρα οι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 922/202...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών για την οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης Λεπτοκαρύας.

Ανακοίνωση Προκήρυξης.docx | Αίτηση.docx | Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Α.docx | ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζεστών γευμάτων catering για τις ανάγκες των περιθαλπομένων κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2023 από 15 Ιουλίου- 15 Σεπτεμβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 62.496,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών προς κ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, συνολικού προϋπολογισμού 21.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 114.996,30€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας υγειο...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε μηχανικό της μελέτης ανακαίνισης διαμερίσματος συνολικού προϋπολογισμού 620,00€.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Μηχανικό, για την σύνταξη μελέτης ανακαίνισης, του διαμερίσματος Β....

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συντήρηση, επισκευή & προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών των υπηρεσιακών οχημάτων του Κέντρου συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την συντ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού συνολικού προϋπολογισμού 151.084,89€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ειδών Καθαριότητ...

Διαβάστε περισσότερα