Διαγωνισμοί

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 1...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασιών «Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.721,00 πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  εργασιών «Ετή...

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2020

Εκκινεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για την υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 1/2020 Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚΜ Λ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης στα παραρτήματα του Κέντρου, ποσού 332.075,53€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης (5) ακινήτων του ΚΚΠ-ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκθέτει σε δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό δ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας για τα παραρτήματα του Κέντρου, συνολικού προϋπολογισμού 192.494,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμούς στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  μέχρι τις 27 Νοεμβρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Έγκριση ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση και Καταπολέμηση Ερπετών των παραρτημάτων του Κέντρου, προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το  Κέντρο  προκειμένου  να  προβεί   στην    ανάδειξη    αν...

Διαβάστε περισσότερα