Διαγωνισμοί

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, εκφόρτωσης, εγκατάστασης νέου μετασχηματιστή ισχύος 400kVA στο παραρτήμα Άγιος Παντελεήμων, προϋπολογισμού 18.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο γ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ανοξείδωτου εξοπλισμού μαγειρείων, προϋπολογισμού 6.400,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνει πρόσκληση ενδοαφέροντος για την ανάθεση προμήθεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσίων για την ετήσια λειτουργία και συντήρηση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων, συνολικού προϋπολογισμού 20.734,04€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος  ανάθεσης  υπηρεσιών για την «ετήσια Λειτο...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης, προϋπολοιγισμού 558.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6484/4.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6484/4.11.2021 ΑΝΑΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες χημικού μηχανικού καθαρισμού των ατμολεβητών του παραρτήματος "Άγιος Παντελέημων", προϋπολογισμού 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η/2021                          &...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών καθαριότητας προϋπολογισμού 850.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παρ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς αντικατάσταση προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 164.350,55 € πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι.

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη, παρέχεται η διευκρίνιση ότι στη σελίδα 6 της διακήρυξης 24/2021 υπό τον τίτ...

Διαβάστε περισσότερα