Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη Σύμβασης Έργου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δεκα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων προϋπολογισμού 7.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά για...

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών-παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού.

Η υποβολή των προσφορών παρατείνεται μέχρι 31/3/2023 και ώρα 11:00 π.μ.Πράξη Παράτασης Υποβολής Προσφορών.pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών Επισκευών/συντηρήσεων από ιδιωτικά εξωτερικά συνεργεία και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και ανταλλακτικών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια παροχή υπηρεσιών Επισκευών/συντηρήσεων από ιδιωτικά εξωτερικά συνεργεία...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων συνολικού προϋπολογισμού 27.450€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ  απευθύνει πρόσκλησή ενδιαφέροντος σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5656/1.8.2022 - ΣΟΧ 1/2022 - προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΝΛΨΟΞΧΣ-Φ7Ν) για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΑνάρτηση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων ...

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπόμενων του Κέντρου.

Πράξη Προέδρου σχετικά με την ματαίωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 1/2023 και την επανάληψη της διενέργεια με...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών "Λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού του Παρ. Άγιος Παντελεήμων" συνολικού προϋπολογισμού, 22.807,44€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ σύμφωνα με   το αρ. 50 & το αρ. 53 του Ν.4782/2021, καλεί, τις  ιδιωτικές ε...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών συνολικού προϋπολογισμού 6.119,40€.

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, προς κάθε ενδιαφερόμενο  του είδους,  να κατα...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικών εξετάσεων των περιθαλπομένων προϋπολογισμού 27.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ, καλεί με την πρόσκλησή του, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στις περιοχ...

Διαβάστε περισσότερα