Διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού και διαφόρων οικοδομικών εργασιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, γ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι προϋπολογισμού 215.277,05 πλέον Φ.Π.Α.

Δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδε...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 201.246,83€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κενρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κα...

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Προκήρυξη με ΑΔΑ.pdf | Προκήρυξη.pdf | Παράρτημα Α Βιογραφικό Σημείωμα-Αίτηση.pdf |Πα...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη -Νέες ημερομηνίες Κατασκηνωτικού Προγράμματος -Υποβολή Αιτήσεων Συνοδών.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) πρόκειται να υλοποιήσει το κατασ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμηθεία Ειδών Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 15.526,30€ πλέον Φ.Π.Α. .

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Υγειονομικού Υλικ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την μίσθωση 2 λεωφορείων μεταφοράς εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία, προϋπολογισμού 56.430,00€ πλέον ΦΠΑ.

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες πρ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και των επαγγελματικών ψυγείων του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.500€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης

Αναρτώνται σημέρα, 13/4/2021,  οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής ποσού 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ...

Διαβάστε περισσότερα