Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων για το Π.Α.Α.ΑμεΑ Σερρών, προϋπολογισμού ποσού 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Προμήθεια Πάνας, Πάνας-Βρακάκι και Υποσέντονων προϋπολογισμού 182.745,00€ πλέον ΦΠΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθει...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μεσιτικές υπηρεσίες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην διαδικασία...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου προϋπολογισμού 29.949,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στο παράρτημα Χ.Π.Θ. «Ο Άγιος Παντελεήμων», προϋπολογισμού 15.940,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 299.441,97€ πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στα μαγειρεία των παραρτημάτων του Αγ. Παντελ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών προμήθειας γραφικής ύλης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. προϋπολογισμού 882.860,92€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. συνολικού προϋπολογισμού 80.000€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθει...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου συνολικού προϋπολογισμού 33.846,89€.

Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έγγραφη προσφορά ...

Διαβάστε περισσότερα