Διαγωνισμοί

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης στα Παραρτήματα του ΚΚΠΠΚΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

Προκήρυξη με ΑΔΑ.pdf | Προκήρυξη.pdf | Παράρτημα Α Βιογραφικό Σημείωμα-Αίτηση.pdf |Πα...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη -Νέες ημερομηνίες Κατασκηνωτικού Προγράμματος -Υποβολή Αιτήσεων Συνοδών.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) πρόκειται να υλοποιήσει το κατασ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμηθεία Ειδών Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 15.526,30€ πλέον Φ.Π.Α. .

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Υγειονομικού Υλικ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την μίσθωση 2 λεωφορείων μεταφοράς εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία, προϋπολογισμού 56.430,00€ πλέον ΦΠΑ.

To Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες πρ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και των επαγγελματικών ψυγείων του Κέντρου, προϋπολογισμού 11.500€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης

Αναρτώνται σημέρα, 13/4/2021,  οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής ποσού 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Απολύμνασης-Μικροβιοκτονίας covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 62.000€ για 6 μήνες.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., πρϋπολογισμού 68.623,75 πλέον Φ.Π.Α. .

    Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ – άρθρο 88 του ν. 4611

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. π...

Διαβάστε περισσότερα