Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, προϋπολογισμού 5.080,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την διαχείριση των επίκινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Σχετικά με την διακήρυξη 2η /2021 που αφορά την προμήθεια Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Επισυνάπτεται η διευκρίνιση με ΑΔΑ.Διευκρίνιση pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 1...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασιών «Ετήσιας Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του Π.Χ.Π. «Άγιος Παντελεήμων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.721,00 πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  εργασιών «Ετή...

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 1/2020

Εκκινεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για την υπ' αριθμ.  ΣΟΧ 1/2020 Προκήρυξη του ΚΚΠΠΚΜ Λ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης στα παραρτήματα του Κέντρου, ποσού 332.075,53€ με Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης (5) ακινήτων του ΚΚΠ-ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκθέτει σε δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό δ...

Διαβάστε περισσότερα