Διαγωνισμοί

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας για τα παραρτήματα του Κέντρου, συνολικού προϋπολογισμού 192.494,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμούς στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  μέχρι τις 27 Νοεμβρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Έγκριση ματαίωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 27η/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) για την «παροχή υπηρεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την Απολύμανση-Μυοκτονία-Απεντόμωση και Καταπολέμηση Ερπετών των παραρτημάτων του Κέντρου, προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το  Κέντρο  προκειμένου  να  προβεί   στην    ανάδειξη    αν...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής Συμβατικών Απορριμμάτων του Π.Χ.Π. "Άγιος Παντελεήμων", συνολικού προϋπολογισμού 14,760,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες ...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την μίσθωση 2 ακινήτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 38η/23-10-2020, θέμα 1ο , απόφ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Επισυνάπτεται η Διευκρίνιση με ΑΔΑΔιευκρίνιση με ΑΔΑ pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια καινούργιου επιβατικού οχήματος 1200cc προϋπολογισμού 11.396,76 πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., προϋπολογισμού 332.075,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την π...

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης του ΚΚΠ-ΠΚΜ .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την 36η/07-10-2020, θέμα  4ο ...

Διαβάστε περισσότερα