Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης σκηνών και τοποθέτησης εξοπλισμού στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμενου να πρ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίων υδραυλικών εργασιών στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 6.555,18€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείων για την μετακίνηση στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 4.945,00 € πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμενου να πρ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 7.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 7.735,00€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμενου να π...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Catering στην κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς, προϋπολογισμού 34.650,00€ πλέον ΦΠΑ

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docxΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκείμενου να πρ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα παραρτήματα και τις δομές του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. , προϋπολογισμού 132.717,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση.pdf | Πρόσκληση.docΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί τις εταιρί...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.. προϋπολογισμού 19.735,48€ πλέον ΦΠΑ.

Πρόσκληση.doc | Πρόσκληση.pdfΤο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο ν...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Αίτηση συνοδού: https://kkp-km.gr/uploads/custom/file_668e49ac461e41720601004.docx...

Διαβάστε περισσότερα