Ανακοινώσεις

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης

Αναρτώνται σημέρα, 13/4/2021,  οι οριστικοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής ποσού 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Απολύμνασης-Μικροβιοκτονίας covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 62.000€ για 6 μήνες.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., πρϋπολογισμού 68.623,75 πλέον Φ.Π.Α. .

    Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4698/23.12.2020 - ΣΟΧ 1/2020 - προκήρυξης για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ – άρθρο 88 του ν. 4611

Αναρτώνται σημέρα οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης,  προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων, προϋπολογισμού 5.080,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την διαχείριση των επίκινδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών, συνολικού προϋπολογισμού 55.800,00€

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες π...

Διαβάστε περισσότερα

2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Σχετικά με την διακήρυξη 2η /2021 που αφορά την προμήθεια Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης ...

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Επισυνάπτεται η διευκρίνιση με ΑΔΑ.Διευκρίνιση pdf...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης, προϋπολογισμού 120.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 1...

Διαβάστε περισσότερα