Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Το ΔΣ του ΚΚΠ Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει το δικαίωμα ούτε να προσλαμβάνει ούτε και να απολύει προσωπικό και μάλιστα αυθαίρετα. Το ΔΣ του ΚΚΠΚΜ δεν έχει δικαίωμα να παρανομεί.Είναι όμως υποχρεωμένο να εκτελεί αποφάσεις δικαστηρίων και μάλιστα όταν πρόκειται για τελεσίδικες αποφάσεις του Ελεγκτικού συνεδρίου περί μη νομιμοποίησης παράτασης συμβάσεων πέραν του 24μήνου. Η Πρόεδρος του ΚΚΠΚΜ Συλβάνα Καρασαββίδου

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...