ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Θεσσαλονίκη. 2.08.2019 Αρ. πρωτ.: 2560 ΠΡΟΣ: Την ΠΟΕΔΗΝ Κοιν.: Υφυπουργό Εργασίας κα Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου ΘΕΜΑ:            Απάντηση σε καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ Σας επισυνάπτουμε: α) το έγγραφο με το οποίο ενημερώσαμε την αρμόδια υφυπουργό κ. Δόμνα Μιχαηλίδου στη συνάντηση που είχε με όλο το Δ.Σ. του ΚΚΠ Κ. Μακεδονίας, στις 31-7-2019 προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα για τα 14 άτομα του επικουρικού προσωπικού σε σύνολο 41  υπηρετούντων. β) την  απάντηση των διευθυντών του ΚΚΠ Κ. Μακεδονίας σε σχέση με τη νομιμότητα ή μη των ενεργειών του ΚΚΠ. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζουμε: 1). Δύο μέρες μετά τις εκλογές της 9-7- 2019 δεν προέβη σε καμία απόλυση το Δ.Σ. του ΚΚΠ, αλλά δύο μέρες μετά τις εκλογές δηλαδή στις 9/7/2019 μας κοινοποιήθηκε η Τελεσίδικη απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και βάση της οποίας το Δ.Σ. έπρεπε να πάρει αποφάσεις. 2). Η απόφαση αυτή έχει άμεση σχέση με μια προσεκτική ανάγνωση και για τον λόγο αυτό οφείλαμε να επιληφθούμε. 3). Πρόθεση μας ήταν και είναι ως διοίκηση, να παραμείνει το επικουρικό προσωπικό με κάθε νόμιμο τρόπο. 4). Οι επικουρικοί εργαζόμενοι γνώριζαν τα προβλήματα που υπήρχαν από την αρχή. 5). Η  μη αποστολή του πρώτου εντάλματος στην πάρεδρο για το οποίο κατηγορείται το ΚΚΠ δεν έγινε αυθαίρετα αλλά με βάση το ΠΔ 136/2011 (ΦΕΚ 267 τ.Α) άρθρο 1 παράγραφος β. Όμως, όπως καλά γνωρίζετε η ερμηνεία των νόμων  κάθε φορά έχει διαφορετικές αναγνώσεις και γι αυτό προέκυψε το συγκεκριμένο πρόβλημα, εξαιτίας της διαφορετικής ερμηνείας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 6). Τέλος γνωρίζουμε όλοι   πως όλες αυτές οι παρατάσεις δίνονταν δεδομένης της διακήρυξης της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, για την προκήρυξη  θέσεων εργασίας,  μόνιμου προσωπικού στην Πρόνοια και της μοριοδότησης των ήδη εργαζομένων επικουρικών. Για το ΚΚΠ Κ. Μακεδονίας

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...