Ανακοίνωση προέδρου ΚΚΠΚ Μακεδονίας κ. Συλβάνας Καρασαββίδου

Ανακοίνωση προέδρου ΚΚΠΚ Μακεδονίας κ. Συλβάνας Καρασαββίδου

Με αφορμή την κρίση που προέκυψε στο Κ.Κ.Π. Κ. Μακεδονίας  σε σχέση με τους 14 Επικουρικούς, και την μη αποστολή του πρώτου εντάλματος πληρωμής τους στην πάρεδρο, όπως και τις σκόπιμες φήμες που διαχέονται προς πάσα κατεύθυνση, «ότι η πρόεδρος ήξερε» άρα αυτή αποφάσισε, για την αποστολή ή μη του πρώτου εντάλματος πληρωμής. Σας γνωρίζω  ότι: 1). Στη Δημόσια Διοίκηση οι διαδικασίες ως προς την πορεία των ενταλμάτων είναι σαφής και διεκπεραιώνονται υπηρεσιακά. 2). Η πρόεδρος όπως και κάθε πρόεδρος δέχεται εισηγήσεις από τα υπηρεσιακά και κυρίως τα διευθυντικά στελέχη. 3). Είναι αδιανόητο  τα υπηρεσιακά στελέχη από δόλο να παραπλανούν τη διοίκηση και αντίστροφα. 4). Η διοίκηση φέρει την τελική ευθύνη για το Φορέα. Η πρόεδρος του ΚΚΠ Κ Μακεδονίας Συλβάνα Καρασαββίδου 2/8/2019

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...