Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Διατροφής προϋπολογισμού 692.980,06€ πλέον Φ.Π.Α.

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Ειδών Διατροφής προϋπολογισμού 692.980,06€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας Προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής, προϋπολογισμού 692.980,06€ πλέον Φ.Π.Α. . με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για (1) έτος 2020- 2021 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:
  • Π.Χ.Π. : 7ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
  • ΚΕ.ΠΕ.Π. Τζών Κέννεντυ 62 - Πυλαία
  • ΙΑΑ : Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα
  • ΣΕΡΡΩΝ : Μαρούλη Δημητρίου 43 - Σέρρες
  • ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ: Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο.
  • ΚΙΛΚΙΣ: Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.
Διακήρυξη Pdf | ESPD | Διακήρυξη Doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...