Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την Ανακοίνωση με αριθμ. 948/17.3.2020 για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την Ανακοίνωση με αριθμ. 948/17.3.2020 για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού.

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την Ανακοίνωση με αριθμ. 948/17.3.2020 για την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού. 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ  2 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 3 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ              

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...