Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 Ανακοίνωση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 95/27-3-2020 Πράξη Προέδρου ( Αριθμ. πρωτ. 1370/27-3-2020) «Έγκριση πινάκων κατάταξης υποψηφίων/προσληπτέων και απορριπτέων για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊου COVID – 19».   Α. Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραρτημάτων όπου θα αναλάβουν υπηρεσία και αυστηρά μέχρι την Τρίτη  31-03-2020 και ώρα 15:00μμ
  1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της θέσης. και  Υπεύθυνη Δήλωση ή μη της θέσης
 
  1. Υπ. Δήλωση των ατομικών τους στοιχείων. Δήλωση Στοιχείων
  Τα ανωτέρω δύο (2) έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα. Παρακαλούνται οι προσληπτέοι να συμπεριλάβουν και τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα σε ένα και μόνο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τα επισυνάψουν κατά προτίμηση σε μορφή  PDF. Σε περίπτωση μη αποστολής των δύο (2) εγγράφων εντός της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή μη αποδοχή της θέσης και καλείται επόμενος υποψήφιος για την κάλυψή της  
  1. Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραρτημάτων υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής, αυστηρά μέχρι την Τρίτη 31-03-2020 και ώρα 15:00 μμ.
  Περαιτέρω, κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει, να προσκομίσουν :
  1. ιατρική γνωμάτευση, Παθολόγου ή Γενικού ιατρού και Ψυχιάτρου Δημοσίου ή Ιδιώτη για την πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω ιατρικών γνωματεύσεων μπορούν  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να επικοινωνήσουν με τα Παραρτήματα όπου πρόκειται να τοποθετηθούν.
  2. οι άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής μέχρι 30/9/2020 (όσοι δεν έχουν, ήδη, υποβάλλει).
  3. Ο υποψήφιος που προσλαμβάνεται για τη θέση με κωδικό 107 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ οφείλει να προσκομίσει και το ειδικό πιστοποιητικό υγείας για τους απασχολούμενους στους τομείς εστίασης.
  Στοιχεία Επικοινωνίας Παραρτημάτων   Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΠΑΑΠΑΘ) «Ο Άγιος Δημήτριος», Τζων Κέννεντυ62, Πυλαία, Χορτιάτης, Τ.Κ. 55535 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Κέντρο 2313320100, 2310342872 Φαξ 2310 302400 e-mail :el_handz@yahoo.gr   Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης «ΙΑΑ», Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310673700, Fax. 2310673515. e-mail :instanap@otenet.gr   Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων», 7ο χιλ. οδού Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, Τ.Κ. 56430 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Γραφείου Προσωπικού, 23133 20027 Fax. 23133 20032, e-mail :g.kouvatsi@kkpkm.gr   Παράρτημα Κιλκίς (πρώην Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς), Τ.Δ. Περιφερειακή Οδός Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, Τηλ. 23410 22294 (εσωτ.2), Fax. 2341020490. e-mail :madimira292@gmail.com   Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (πρώην Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών) ΔημητρίουΜαρουλή43,Τ.Κ.62100Σέρρες,Τηλ.23210-66181,23213-50800,Fax.23210-66181 e-mail :theodora.kesapidou@1015.syzefxis.gov.gr   Παράρτημα ΚΕ.ΠΕ.Π. Σιδηροκάστρου, Άγιος Νεκτάριος, Τ.Κ. 62300 Σέρρες Τηλ. 23233 50322, Fax. 23233 50309 e-mail :mariakouliali@gmail.com      

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...