Διευκρινήσεις για την διακήρυξη 15/2020 προμήθειας ειδών διατροφής.

Διευκρινήσεις για την διακήρυξη 15/2020 προμήθειας ειδών διατροφής.

Σχετ. : Το από 27/4/2020  αίτημα διευκρινίσεων της εταιρίας ΚΡΙΟΣ ΑΕΒΕ. 1) Στην ποσότητα του είδους με Α/Α 244- Κατσίκι – ερίφια γάλακτος 10 – 12 κιλά  συσκευασία κιλού νωπό (χωρίς κεφάλι) έγινε λάθος εκ παραδρομής στη δακτυλογράφηση και στην στήλη ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ γράφτηκε 3.000,00 κιλά αντί για 300,00 κιλά οπότε  για το είδος Α/Α 244 - Κατσίκι – ερίφια γάλακτος 10 – 12 κιλά  συσκευασία κιλού νωπό (χωρίς κεφάλι) διαμορφώνεται νέα συνολική ποσότητα 445,00 κιλά και νέα συνολική αξία άνευ ΦΠΑ 2.420,80€ (445,00 Χ 5,44 = 2.420,80€). Η υπηρεσία θα προβεί άμεσα στην διόρθωση της ποσότητας στο ΕΣΗΔΗΣ με τη δημιουργία τροποποίησης. 2) Τα είδη που αναφέρονται όπως Κρέας εμπρόσθιο – Κιμάς εμπρόσθιος – Μπριζόλα χοιρινή – Κοτόπουλα ολόκληρα – Κοτόπουλα στήθος φιλέτο – Κοτόπουλα μπούτια είναι είδη που το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι τιμές θα δίδονται κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. Επομένως οι τιμές μονάδος για τα είδη αυτά είναι ενδεικτικές. Η Οικονομική Διευθύντρια   Μαρία Μωϋσίδου   Διευκρινήσεις για την Διακήρυξη Τροφίμων 15/2020

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...