Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Επαγγελματικού Πλυντηρίου Πιάτων προϋπολογισμού 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. .

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Επαγγελματικού Πλυντηρίου Πιάτων προϋπολογισμού 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος  με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός  επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων , με προϋπολογισμό  1.800,00€+ΦΠΑ για τις ανάγκες του Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων.   Πρόσκληση .doc | Πρόσκληση .Pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...