Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Τροχήλατων Καροτσιών Μπάνιου προϋπολογισμού 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Τροχήλατων Καροτσιών Μπάνιου προϋπολογισμού 10.500,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για την προμήθεια τροχήλατων καροτσιών μπάνιου»   για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων του ΚΚΠ-ΠΚΜ  με προϋπολογισμό 10.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. . Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc  

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...