Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Επαγγελματικού Κυκλοθερμικού Φούρνου προϋπολογισμού 27.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Επαγγελματικού Κυκλοθερμικού Φούρνου προϋπολογισμού 27.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ενός ( 1) Επαγγελματικού Ηλεκτρικού Κυκλοθερμικού Φούρνου στο μαγειρείο Π.Χ.Π. Αγίου Παντελεήμων, με προϋπολογισμό 27.000,00 € + ΦΠΑ.

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...