Ανακοίνωση Πρόσληψης Έκτακτου Επικουρικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω covid-19.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Έκτακτου Επικουρικού Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, λόγω covid-19.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων έκτακτου επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση πρόσθετων εκτάκτων αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ και των Παραρτημάτων του από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, που δεν καλύφθηκαν από το έκτακτο προσωπικό που ήδη προσλήφθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ.12549/4426/16.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 868 Β΄) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 948/17.3.2020 Ανακοίνωση του ΚΚΠΠΚΜ για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊου COVID – 19 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΞΟΞΧΣ-ΝΨ2). Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επιπλέον επικουρικού προσωπικού στο ΚΚΠΠΚΜ και τα Παραρτήματα του ανά κατηγορία και ειδικότητα και ο τόπος παροχής της υπηρεσίας περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:


Προκήρυξη Pdf | Προκήρυξη docx |  Έντυπο Αίτησης pdf |   Έντυπο Αίτησης docxΗ προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020  και ώρα 24:00.


Το email για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι:  ektakto.epikouriko@kkpkm.gr 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλονται ενυπόγραφες.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ1. ΚΚΠΠΚΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παπαρηγοπούλου 7

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ

100

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

2

ΣΥΝΟΛΟ:

22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ


ΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης

«Ο Άγιος Παντελεήμων»

(ΠΧΠΘ «Ο Άγιος Παντελεήμων)

7 ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά

Δήμος Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-ΚΗΣ

200

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

1

201

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

1

202

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΩΣ 30/9/2020

2

ΣΥΝΟΛΟ:

4

 


3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης

(ΠΑΑΠμεΑΘ)

Τζών Κέννεντυ 62

Πυλαία

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

300

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

2

301

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΩΣ 30/9/2020

1

ΣΥΝΟΛΟ:

34. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΚΚΠΠΚΜ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης

(ΠΑΑΠμεΑΘ)- Πρώην ΙΑΑ

Κωνσταντινουπόλεως 22 Πεύκα, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

400

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΩΣ 30/9/2020

1


ΣΥΝΟΛΟ:

1

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...