Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων για την μεταφορά παιδιών ΑμεΑ στην δομή του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. "Κέντρο Αριστοτέλης".

Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων για την μεταφορά παιδιών ΑμεΑ στην δομή του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. "Κέντρο Αριστοτέλης".

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων  35 και 50 θέσεων με ένα (1) συνοδό το καθένα, για την μεταφορά ΑΜΕΑ  στη δομή του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 50 στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 74.201,60€. 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...