Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου Διοίκησης του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων, συνολικού προϋπολογισμού 64.517,20€.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου Διοίκησης του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων, συνολικού προϋπολογισμού 64.517,20€.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, «για την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου Διοίκησης του Παραρτήματος  Άγιος Παντελεήμων» συνολικού προϋπολογισμού 64.517,20€. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00. 


Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...