Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης συνολικού προϋπολογισμού 558.000,00€ για 12 μήνες.

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστίασης συνολικού προϋπολογισμού 558.000,00€ για 12 μήνες.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εστίασης για 12 μήνες συνολικού προϋπολογισμού 558.000,00€  και  δικαίωμα παράτασης επιπλέον 12 μηνών. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών  είναι στις 15/9/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 12/10/2020. 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...