Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζινοκίνητου Οχήματος προϋπολογισμού 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζινοκίνητου Οχήματος προϋπολογισμού 18.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια ενός ( 1) βενζινοκίνητου επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. με προϋπολογισμό  18.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. . 

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη docxΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...