Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια Καινούργιου Επιβατικού Οχήματος 1.200cc για το παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών", προϋπολογισμού 10.080,65€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια Καινούργιου Επιβατικού Οχήματος 1.200cc για το παράρτημα ΑΑΑμεΑ Σερρών", προϋπολογισμού 10.080,65€ πλέον Φ.Π.Α..

Συνοπτικό διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια καινούργιου  επιβατικού οχήματος 1200cc με κατανάλωση αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ του ΚΚΠ-ΠΚΜ. με προϋπολογισμό  10.080,65 € πλέον Φ.Π.Α..

Διακήρυξη Pdf | Διακήρυξη Docx


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...