2ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για υποψήφιους θετούς γονείς από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για υποψήφιους θετούς γονείς από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

2ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για υποψήφιους θετούς γονείς από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Πρόεδρος του, κα. Βίκη Νάκου, πρωτοστατούν με το δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για υποψηφίους θετούς γονείς, που ξεκινά σήμερα.

 Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας 17 υποψήφιοι θετοί γονείς, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί οι κοινωνικές έρευνες, με τις οποίες διερευνάται το περιβάλλον των υποψηφίων αναδόχων ή θετών γονέων.

 Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των γονέων στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων.

 Κάθε ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και καλύπτει 6 θεματικές ενότητες, που βοηθούν τους μελλοντικούς θετούς γονείς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής παιδιών στη σύγχρονη εποχή, αλλά και να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα ιδιαίτερα θέματα που μπορεί να προκύψουν από την ειδική κατάσταση της υιοθεσίας.

 Το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το πρώτο πανελλαδικά εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους θετούς γονείς και τώρα διοργανώνει το δεύτερο.

 Πλέον η έκφραση «μία οικογένεια για κάθε παιδί» που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ζάππειο τον Δεκέμβριο του 2019 έγινε το επίκεντρο μιας πολιτικής, που έχει σκοπό όλα τα παιδιά να βρουν μια αγκαλιά, να τους δοθεί αγάπη και φροντίδα εξατομικευμένη και όχι ιδρυματική.

 Ο στόχος που τέθηκε οι υιοθεσίες να ολοκληρώνονται εντός ενός έτους έχει σχεδόν επιτευχθεί.

 Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο τα παιδιά που διαμένουν σε ιδρύματα και κλειστές δομές, τα παιδιά που για διάφορους λόγους κατέληξαν να διαβιούν σε ιδρύματα, να τους δοθεί η ευκαιρία να συμπορευτούν με ανθρώπους, που είναι έτοιμοι με δύναμη ψυχής να αφοσιωθούν στην ανατροφή ενός παιδιού και να δημιουργήσουν μια οικογένεια, έναν θεσμό ιερό για την Ελληνική κοινωνία.

 Το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. συνεχίζει να πρωτοπορεί σε αυτό το εξόχως κρίσιμο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, καθώς καθήκον μιας υπεύθυνης κοινωνίας και μιας οργανωμένης Πολιτείας είναι η ιδρυματική εμπειρία να αποτελεί παρένθεση για τα ορφανά ή τα εγκαταλελειμμένα παιδιά.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...