Διευκρινίσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Στρωμάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Στρωμάτων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.

Επισυνάπτονται στο παρακάτω link.

Διευκρινίσεις 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...