Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια καινούργιου επιβατικού οχήματος 1200cc προϋπολογισμού 11.396,76 πλέον Φ.Π.Α..

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια καινούργιου επιβατικού οχήματος 1200cc προϋπολογισμού 11.396,76 πλέον Φ.Π.Α..

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια καινούργιου  επιβατικού οχήματος 1200cc με κατανάλωση αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ του ΚΚΠ-ΠΚΜ. με προϋπολογισμό  11.396,76€ € πλέον  ΦΠΑ.

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...