Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης

Επισυνάπτεται η Διευκρίνιση με ΑΔΑ

Διευκρίνιση με ΑΔΑ pdfΟ σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...