Διευκρινίσεις σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης