Αναστολή κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμούς στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Αναστολή κατάθεσης προσφορών σε διαγωνισμούς στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ..

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2020, για τεχνικούς λόγους, αδυνατεί να παραλάβει προσφορές  για τους διαγωνισμούς που είναι σε εξέλιξη ή οποιοδήποτε άλλο  υπηρεσιακό έγγραφο.
Οι προσφορές για τους διαγωνισμούς ή άλλων υπηρεσιακών εγγράφων μπορούν να κατατίθενται από 30-11-2020.Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...