Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Αρωγός ζωής το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας για τα άτομα με αναπηρία

Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, με ή χωρίς προβλήματα, με ή χωρίς ιδιαιτερότητες.

Υπάρχουν μόνο ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Στις παραπάνω γραμμές συμπυκνώνεται σε μεγάλο βαθμό το βαθύτερο νόημα της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Ο αγώνας για τη συγκρότηση μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών, είναι καθημερινός και διατρέχει όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Η αφύπνιση, η αποδοχή και η κατανόηση των αναγκών αυτής της ευαίσθητης ομάδας συμπολιτών μας, αποτελούν τη βάση για να επέλθει η κοινωνική αλλαγή.

Ο αγώνας της βελτίωσης των συνθηκών ζωής και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, αποτελεί καθημερινό στοίχημα στα παραρτήματα και στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο στόχος μας είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας να μην αποτελεί μια ιδρυματική επιλογή για τα άτομα με αναπηρία αλλά χώρος ουσιαστικής φροντίδας, ομαλής προσαρμογής και τελικής επανένταξης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Έτσι με τις υποστηρικτικές δομές μας, την οργάνωση και το επιστημονικό προσωπικό στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους.

Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην υγεία, στην κοινωνική ζωή είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Βλέπουμε την ικανότητα σε κάθε αναπηρία και παλεύουμε για να αποκλείσουμε αγκυλώσεις, που πολλές φορές ορθώνονται αναίτια και αδικαιολόγητα στην προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία για ίσες ευκαιρίες.

Ο συμβολισμός της σημερινής ημέρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται σε μια φευγαλέα και τυπική υποχρέωση θύμησης. Απαιτείται να εστιάσουμε, με αφορμή την σημερινή υπόμνηση, στην ανάγκη μιας πλατιάς ενημέρωσης, προκειμένου ως κοινωνία να αποβάλουμε προκαταλήψεις και αρνητικές νοοτροπίες και να συμβάλουμε με τη στάση μας στην προώθηση της πλήρους και χωρίς φραγμούς κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑΜεΑ.

Φέτος βιώνουμε μία ιδιαίτερη κατάσταση με κυρίαρχους τους περιορισμούς της πανδημίας. Ίσως περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να αναλογιστούμε τα μηνύματα της κοινωνικής ένταξης, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας.

Η πανδημία μας δίδαξε πως κανένας δεν είναι άτρωτος και πως ο σεβασμός στον συνάνθρωπο και η ατομική ευθύνη σώζουν ζωές. Αυτόν ακριβώς τον σεβασμό και την ατομική ευθύνη χρειάζεται να κάνουμε καθημερινή πρακτική απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

Αυτά τα στοιχεία αποτελούν την πεμπτουσία της λειτουργίας των παραρτημάτων και δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...