2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

2η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξεταστικών μη αποστειρωμένων Γαντιών μιας χρήσης.

Σχετικά με την διακήρυξη 2η /2021 που αφορά την προμήθεια Γαντιών εξεταστικών μη αποστειρωμένων μιας χρήσης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 105531 διευκρινίζεται ότι: οι ποσότητες των γαντιών ανά μέγεθος (S, M, L) δεν δύναται να προσδιοριστούν τώρα και θα προσδιορίζονται κάθε φορά κατά την παραγγελία των γαντιών από το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. στον τελικό ανάδοχο.

Διευκρίνιση pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...