Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., πρϋπολογισμού 68.623,75 πλέον Φ.Π.Α. .

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού για το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., πρϋπολογισμού 68.623,75 πλέον Φ.Π.Α. .

    Το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει  ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 68.623,75€ + ΦΠΑ ή 80.910,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την προμήθεια  ειδών Υγειονομικού Υλικού  για δώδεκα (12) μήνες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ.  που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:


ü Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.

ü  ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία

ü  ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα

ü   ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες

ü  ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος – Σιδηρόκαστρο.

ü ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.


Διακήρυξη pdf  | Διακήρυξη doc


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...