Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής ποσού 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ειδών Διατροφής ποσού 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού σε Ευρώ ποσού 922.465,22€ + ΦΠΑ ή 1.043.900,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή την χαμηλότερη τιμή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης, για την προμήθεια Ειδών Διατροφής για δώδεκα (12)    μήνες  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Κ.Μ. που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα:

Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.

ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία 

ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα

ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος - Σιδηρόκαστρο.

ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...