Επίσκεψη της Προέδρου του ΚΚΠΠΚΜ κας Νάκου Βασιλικής στη Μονάδα αυτόνομης διαβίωσης στην Καλαμαριά.

Επίσκεψη της Προέδρου του ΚΚΠΠΚΜ κας Νάκου Βασιλικής στη Μονάδα αυτόνομης διαβίωσης στην Καλαμαριά.

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτηκε τους περιθαλπόμενους της Μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης όπου σερβίρε φαγητό και πέρασε ευχάριστες στιγμές μαζί τους λέγοντας ανέκδοτα και κάνοντας τους μιμήσεις, που τους αρέσουν. 

Η Πρόεδρος δεσμεύτηκε σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο να γίνει η μελέτη για τις εργασίες της πολυκατοικίας που διαβιούν, αφού απο την ανέγερσή της, το 1994 εως σήμερα, έχουν γίνει ελάχιστες εργασίες, γεγονός που την οδήγησε σε άμεση απόφασή για άμεση αποκατάσταση και συντήρηση των διαμερισμάτων τους. 

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...