Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμηθεία Ειδών Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 15.526,30€ πλέον Φ.Π.Α. .

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμηθεία Ειδών Υγειονομικού Υλικού, προϋπολογισμού 15.526,30€ πλέον Φ.Π.Α. .

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Υγειονομικού Υλικού για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

Π.Χ.Π.  :       7ο  χλμ.  Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.

ΚΕ.ΠΕ.Π.    Τζών Κέννεντυ 62  - Πυλαία 

ΙΑΑ  :           Κωνσταντινουπόλεως 22 - Πεύκα

ΣΕΡΡΩΝ :   Μαρούλη  Δημητρίου 43 - Σέρρες

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ:  Άγιος Νεκτάριος – Σιδηρόκαστρο.

ΚΙΛΚΙΣ:      Περιφερειακή οδός Αγ. Γεωργίου – Κιλκίς.


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  15.526,30€ πλέον Φ.Π.Α.

Διακήρυξη pdf | Διακήρυξη docx


Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...