Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού και διαφόρων οικοδομικών εργασιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού και διαφόρων οικοδομικών εργασιών των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παραρτήματος Άγιος Παντελεήμων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, για την εκτέλεση των εργασιών ελαιοχρωματισμού και διάφορων οικοδομικών εργασιών  των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  του κτιρίου ΚΥΨΕΛΗ του Παρ. Χ.Π. Αγ. Παντελεήμων ,σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο εργασιών.

Η κατάθεση της προσφοράς πρέπει να γίνει σε κλειστό φάκελο εως την Τρίτη  10-8-2021 και ώρα 11:00πμ (τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

Πρόσκληση.pdf |Πρόσκληση.doc

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...