Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι.

Διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας πάνας & πάνας βρακάκι.

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη, παρέχεται η διευκρίνιση ότι στη σελίδα 6 της διακήρυξης 24/2021 υπό τον τίτλο «1.5 Προθεσμίες Προσφορών» γράφηκε εκ παραδρομής στην 1η σειρά της σελίδας «Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων  προσφορών είναι η 06/09/2021 και ώρα 14:00μμ» αντί του σωστού, που είναι: «Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων  προσφορών είναι η 14/09/2021 και ώρα 14:00μμ».

Οι έγγραφες προσφορές θα κατατεθούν, όπως αναφέρεται και στον πίνακα της σελίδας 6 της διακήρυξης, στη Γραμματεία του ΚΚΠΠΚΜ στην οδό Παπαρηγοπούλου 7 στον 2ο όροφο – 546 30 Θεσσαλονίκη, ενώ τα δείγματα θα αποσταλούν στη δ/νση του Π.Χ.Π.  «Άγιος Παντελεήμων», 7ο χλμ.  Θεσ/νίκης – Λαγκαδά, έναντι ΤΙΤΑΝ  ΤΚ 564 30, υπόψη κ. Λιβανάκη Διαμάντω.

 

                                                                                             Η  Οικονομική Διευθύντρια

 

 

                                                                                                     Μαρία Μωϋσίδου

 

Διευκρίνιση με ΑΔΑ.pdf

Ο σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.) είναι να παρέχει...